הדרכות סטודנטים ועובדים

  • הדרכות סטודנטים בתחום הטיפול והשיקום בתחום בריאות הנפש
  • הדרכות לעובדים בתחום הטיפול והשיקום בתחום בריאות הנפש (הדרכות פרטניות וקבוצתיות )