כל הפוסטים במאמרים

לחץ משפחתי

משפחה במשבר – חולי נפשי במשפחה לחץ משפחתי   אירוע חיים שהיחידה המשפחתית נחשפת אליו ואשר עשוי לגרום לשינוי בה

שותפים לתקווה

תקווה בטיפול בבני משפחה של נפגעי נפש ניסיוני כמטפלת בבני משפחה של נפגעי נפש הפגיש אותי לא אחת עם שאלת