תקווה בטיפול בבני משפחה של נפגעי נפש
ניסיוני כמטפלת בבני משפחה של נפגעי נפש הפגיש אותי לא אחת עם שאלת התקווה בטיפול. מושג התקווה הוא מרכזי ומשמעותי בתהליך ההחלמה, ולפיכך הוא עומד למבחן יומיומי הן בחייה של משפחת החולה, הן בעולמו הפנימי של המטפל והן במערך היחסים בין המטפל למטופל. מאמר זה עוסק בהתפתחותו של מושג התקווה בטיפול ובהתמודדות הדיאדה הטיפולית עם שאלת התקווה כתהליך מקביל המתרחש בד בבד אצל המטפל והמטופל. המאמר מתייחס לטיפול ארוך טווח אצל מטפל יחיד לבן משפחה קרוב הלוקח חלק בטיפול בנפגע נפש, כאשר מסתמנת ירידה במיומנויות ובטווח התנהגויותיו של הנפגע. הרעיונות המוצגים במאמר אינם מתבססים על מחקר אמפירי, אלא נשענים על ידע שנצבר בשנות ניסיון רבות שלי כמטפלת בבני משפחה המתמודדים עם חולי נפשי אצל אחד מבני המשפחה.קרא עוד…

השארת תגובה