מאת: תמי קויפמן
בישראל קיימים כיום מרכזים שונים הנותנים מענים תמיכתיים וייעוציים לבני משפחה של מתמודדים עם מחלה נפשית. במרכז המשפחות יה"ל של עמותת "איכות בשיקום" התפתח מודל עבודה שמתבסס על יסודות הטיפול הדינמי הממוקד.
במאמר אפתח בהצגת רקע תיאורטי בו יודגשו מאפיינים מרכזיים של טיפול דינמי ממוקד. בהמשך יוצג – בלווי דוגמאות – מודל ההתערבות שנבנה במרכז. חשוב לומר כי המודל אינו אמירה אחת נוקשה ויש בו קשת אפשרויות. שימוש מושכל, גמיש ומותאם יכול להפוך את המודל לכלי יעיל, מאתגר, שנותן תקווה ומניע לשינוי. קרא עוד…

השארת תגובה